Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.nakupnidivadlo.cz

 

obchodní společnosti Forall Group s.r.o.

se sídlem v Brně, Jaselská 17

 

identifikační číslo: 29307295

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl.č. 72938

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“) obchodní společnosti Forall Group s.r.o., se sídlem Brno, Jaselská 17, identifikační číslo: 29307295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl c, vložka 72938 (dále jen „zprostředkovatel prodeje“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem zboží či služby ( dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) a zprostředkovatelem prodeje prostřednictvím jím provozovaného internetového obchodu. Internetový obchod je zprostředkovatelem prodeje provozován na internetové adrese www.nakupnidivadlo.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Podmínky každé kategorie zboží v rámci webového rozhraní obchodu respektive každého prodejce, který pod takovou kategorii spadá se mohou lišit a zákazník se tak zavazuje, že zároveň se souhlasem s těmito obecnými obchodními podmínkami, souhlasí i s obchodními podmínkami jednotlivých prodejců, od nichž vybrané zboží nakupuje a se kterými měl možnost se seznámit. Veškeré náležitosti v rámci objednávky, reklamací, výdejů či vrácení nebo výměn zboží apod. se tak řídí obchodními podmínkami prodávajících platnými v rámci jednotlivých kategorií nabízeného zboží. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel prodeje i prodejce měnit či doplňovat. Těmito ustanoveními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Seznam jednotlivých obchodních podmínek dle kategorií:


Audio, video a televize

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Bílé zboží

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Bio produkty

 

http://www.bio-country.cz/Stranky/Obchodni-podminky

 

Dárky

 

http://www.egifts.cz/Stranky/Obchodni-podminky

 

Dekorace a doplňky

 

http://www.kvalitnisamolepky.cz/content/3-obchodni-podminky

 

Dětské potřeby (Péče o dítě)

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Domácnost

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Filmy a DVD

 

http://www.easybuy.cz/Stranky/Obchodni-podminky

 

Foto a video

 

http://www.megapixel.cz/obchodni-podminky

 

Hračky, dětské potřeby

 

http://www.cybex.cz/napoveda/4-nakupni-rad.esp

 

Hudba

 

http://www.cybex.cz/napoveda/4-nakupni-rad.esp

 

Knihy


http://www.cybex.cz/napoveda/4-nakupni-rad.esp

 

Kosmetika

 

http://www.online-avon.cz/obchodni-podminky/#infoobchodnipodminky

 

Letenky

 

http://www.studentagency.cz/letenky/dulezite-informace/Obchodni-podminky/

 

Mobily

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Nábytek na míru

 

http://www.abc-nabytek.cz/

 

PC a tablety

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Příslušenství

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Reality

 

http://www.bezrealitky.cz/informace/smluvni-podminky/

 

Reklamy

 

http://ireklamy.cz/obchodni-podminky

 

Spodní prádlo

 

http://www.luxusnipradlo.cz/Obchodni-podminky_a7.html

 

Sport

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

Šperky

 

http://www.stylovka.cz/Stranky/Obchodni-podminky

 

Ubytování

 

V ČR

 

http://www.hotely.cz/page/view/obchodni-podminky/

 

Ve světě

 

http://www.hotel.de/TermsAndConditions.aspx?lng=CS&beta=1

 

Zájezdy

 

http://www.invia.cz/obchodni-podminky/

 

Zahrada a Hoby

 

http://www.kasa.cz/obchodni-podminky/

 

2. uživatelský účet


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání a nakupování zboží je možné provádět i bez registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, jinak odpovídá za vzniklou škodu v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou zprostředkovatelem prodeje považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že zprostředkovatel prodeje nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit bez souhlasu zprostředkovatele prodeje využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Zprostředkovatel prodeje může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po dobu delší než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele prodeje, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3. kupní smlouva

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo přímo na webovém rozhraní prodávajících. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky zprostredkovateli prodeje je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující  zprostredkovateli prodeje kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostredkovatelem prodeje považovány za správné. Zprostředkovatel prodeje neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení pošle v rámci těchto kategorií a prodejců: Dárky (egifts.cz), Spodní prádlo (luxusnipradlo.cz), Šperky (Sperkyprozeny.cz). U ostatních kategorií se tyto procesy řídí obchodními podmínkami jednotlivých prodejců. Odesláním objednávky nedochází mezi kupujícím a zprostředkovatelem prodeje k uzavření kupní smlouvy.


Zprostředkovatel prodeje je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. ----

 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní podmínky (včetně obchodních podmínek).  

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícím způsoby, které jsou vypsány v obchodních podmínkách nebo na webových rozhraních jednotlivých prodejců, stejně jako ostatní platební podmínky s tím související.

 

5. odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty.  

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do data uvedeného konkrétním prodávajícím v jeho obchodních podmínkách. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl.  obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. přeprava a dodání zboží


Způsob doručení zboží určují jednotliví prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku) a konkrétně pak obchodními podmínkami jednotlivých prodávajících.

8. práva a povinnosti smluvních stran


Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Zprostředkovatel prodeje není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel prodeje nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

Kupující dále bere na vědomí, že do doby zaplacení celé kupní ceny zůstává zboží majetkem prodávajícího.

 

9. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího prostřednictvím zprostředkovatele prodeje.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Porušení této povinnosti může mít za následek vznik povinnosti k náhradě škody.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že zprostředkovatel prodeje nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


- požádat zprostředkovatele prodeje nebo zpracovatele o vysvětlení


- požadovat, aby zprostředkovatel prodeje nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, zprostředkovatel prodeje nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zprostředkovatel prodeje nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel prodeje má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na svoji elektronickou adresu.

 

10. Doručování


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva se považuje za doručenou :

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

¨- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. závěrečná ustanovení


Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Zprostředkovatel prodeje je oprávněn ke zprostředkování prodeje zboží na základě vydaného živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolovacímu řízení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

                   V Brně dne 3.7. 2012

                   Forall Group  s.r.o

 

 

 

uggs outlet cheap nfl jerseys